ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดรับสมัครเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปี 2563 รอบที่ 3

Example blog post alt

เปิดรับสมัครเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปี 2563 รอบที่ 3

โพสโดย

17 เม.ย. 63 | 766 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ รอบที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2563 สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ สมัครออนไลน์ได้ที่ : โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908