ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศ!! ปรับวิธีการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ปี 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

ประกาศ!! ปรับวิธีการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ปี 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

25 มี.ค. 63 | 1558 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับกระบวนการคัดเลือกรอบ 2 รอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงดการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาสื่อนฤมิต และสาขาภูมิสารสนเทศ ไม่ต้องดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้ใช้วิธีการส่ง VDO Clip ประกอบการคัดเลือกโดยมีเนื้อหาตามที่ภาควิชากำหนด (ข้อมูลตามเอกสารแนบ) ความยาวไม่เกิน 2 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 65 MB ความละเอียดไม่เกิน 1080p โดยอัพโหลดผ่าน http://tcas.it.msu.ac.th/uploadclip ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ทางคณะฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ITMSUCenter/ หรือโทร 063-635-5044

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908