ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแห่ใช้สิทธ์เลือกตั้งผู้นำองค์กรนิสิต 2563

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแห่ใช้สิทธ์เลือกตั้งผู้นำองค์กรนิสิต 2563

โพสโดย

9 มี.ค. 63 | 382 view

9 มีนาคม 2563 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่ง ประกอบด้วย การเลือกตั้งองค์การนิสิต และสโมสรนิสิตภายในคณะฯ ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ บริเวณลานห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287