ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส รับทุนสนับสนุน 200,000 บาท จากโตโยต้า พร้อมดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส รับทุนสนับสนุน 200,000 บาท จากโตโยต้า พร้อมดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว

โพสโดย

9 มี.ค. 63 | 1188 view

9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับทุนสนับสนุน 200,000 บาท เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ และโครงการ Unicross safe life หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ในโอกาสที่ได้มอบเงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Chinathip ผลงานโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ สมาชิกประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา นางสาวนันทิชา สวัสดิพละ นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์ และ นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล . และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 4 ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น ได้แก่ผลงานโครงการ UNICROSS SAFE LIFE สมาชิกประกอบด้วย นายเสกสรร นาหัวนิล นายธีระนัย จันทร์ไพสนต์ นางสาวปรียานุช สุโพธิ์ และนางสาวณัชชา ผิวผ่อง


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287