ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่กัณฑ์หลอนพร้อมจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีบุญผะเหวด มมส. 63

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่กัณฑ์หลอนพร้อมจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีบุญผะเหวด มมส. 63

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

9 มี.ค. 63 | 427 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแห่กัณฑ์หลอนพร้อมจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่4-5 มีนาคม 2563 ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 3,609 บาท


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543