ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่กัณฑ์หลอนพร้อมจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีบุญผะเหวด มมส. 63

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่กัณฑ์หลอนพร้อมจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีบุญผะเหวด มมส. 63

โพสโดย

9 มี.ค. 63 | 518 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแห่กัณฑ์หลอนพร้อมจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่4-5 มีนาคม 2563 ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 3,609 บาท


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287