ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม workshop พัฒนาทักษะภาษา

Example blog post alt

ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม workshop พัฒนาทักษะภาษา

โพสโดย

6 มี.ค. 63 | 370 view

ขอชวนน้อง ๆ นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ทุกคน ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม workshop พัฒนาทักษะภาษาจัดขึ้นโดยพี่ๆ งานพัฒนานิสิตร่วมกับงานวิชาการ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 512 คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 19.00 น.


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908