ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

โพสโดย

5 มี.ค. 63 | 408 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ส่งมอบงาน ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287