ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

5 มี.ค. 63 | 342 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ส่งมอบงาน ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543