ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

5 มี.ค. 63 | 450 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการรายงานตัวได้ ตามไฟล์ที่แนบมานี้https://drive.google.com/file/d/171K0fQP7ZxkSA40TbHEmENbKRk-8Gxnu/view?fbclid=IwAR0TaoW7gRx47Toabt_uyrt39hnC5GLZyiWEQqzcrChPW9PnkToQfOnOJYI" target="_blank"> ไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53