ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สื่อนฤมิต มมส จัด workshop การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน

Example blog post alt

สื่อนฤมิต มมส จัด workshop การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

25 ก.พ. 63 | 392 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องเรียน Smart Class Room คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ . ภายในกิจกรรมมีการบรรยาย หัวข้อ “Secret of Storytelling” วิทยากรโดย คุณสาธิต เอี่ยมจิตต์ ตำแหน่ง Senior Manager, บริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด ,บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร” วิทยากรโดย อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล และมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มนิสิตโดยวิทยากรทั้ง 2 ท่านให้คำแนะนำ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543