ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สื่อนฤมิต มมส จัด workshop การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน

Example blog post alt

สื่อนฤมิต มมส จัด workshop การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน

โพสโดย

25 ก.พ. 63 | 486 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องเรียน Smart Class Room คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ . ภายในกิจกรรมมีการบรรยาย หัวข้อ “Secret of Storytelling” วิทยากรโดย คุณสาธิต เอี่ยมจิตต์ ตำแหน่ง Senior Manager, บริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด ,บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร” วิทยากรโดย อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล และมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มนิสิตโดยวิทยากรทั้ง 2 ท่านให้คำแนะนำ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287