ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สื่อนฤมิต มมส จัด workshop ปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp

Example blog post alt

สื่อนฤมิต มมส จัด workshop ปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp

โพสโดย

25 ก.พ. 63 | 458 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT – 508 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ . กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการสร้างงาน ออกแบบฉาก โดยสร้างแบบจำลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง งานออกแบบภายในและภายนอก สำหรับนำไปใช้ในงานแอนิเมชันและเกม ทั้งนี้มีนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสื่อนฤมิตเข้าร่วมมากกว่า 50 คน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287