ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สื่อนฤมิต มมส จัด workshop ปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp

Example blog post alt

สื่อนฤมิต มมส จัด workshop ปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

25 ก.พ. 63 | 343 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT – 508 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ . กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการสร้างงาน ออกแบบฉาก โดยสร้างแบบจำลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง งานออกแบบภายในและภายนอก สำหรับนำไปใช้ในงานแอนิเมชันและเกม ทั้งนี้มีนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสื่อนฤมิตเข้าร่วมมากกว่า 50 คน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543