ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความสามัคคี ผ่าน "มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 25 ปี ราชพฤกษ์เกมส์"

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความสามัคคี ผ่าน "มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 25 ปี ราชพฤกษ์เกมส์"

โพสโดย

24 ก.พ. 63 | 477 view

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 25 ในระหว่าง วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้คอนเสป “มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 25 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สมัครสมานสามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 52 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” Sportmanship เพราะกีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการให้กับนิสิต เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย สร้างความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากนี้ ยังได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาโดยเน้นการมีน้ำใจกีฬาเป็นหลัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สำหรับคณะวิทยาการสารสนเทศในปีนี้ คว้าเหรียญรางวัลไปทั้งหมด 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง ได้แก่กีฬา E-SPORT ROV (เหรียญทอง) ,กีฬาเทเบิลเทนนิส (เหรียญทอง) และกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภทชาย (เหรียญทองแดง)


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287