ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือดผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระบบเทียบเข้า ประจำปี 2563

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือดผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระบบเทียบเข้า ประจำปี 2563

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

24 ก.พ. 63 | 670 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง IT - 303 และ ห้อง IT - 302 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชาสื่อนฤมิต และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายใน 16.30 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543