ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือดผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระบบเทียบเข้า ประจำปี 2563

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือดผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระบบเทียบเข้า ประจำปี 2563

โพสโดย

24 ก.พ. 63 | 749 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง IT - 303 และ ห้อง IT - 302 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชาสื่อนฤมิต และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายใน 16.30 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287