ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Example blog post alt

ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

12 ก.พ. 63 | 288 view

ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อใช้ในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : shorturl.at/fkwyQ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525