ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / “พี่ติวน้อง” โครงการดี ๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

Example blog post alt

“พี่ติวน้อง” โครงการดี ๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

3 ก.พ. 63 | 394 view

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “พี่ติวน้อง” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ ห้อง IT-409 และห้อง IT-410 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบฐานข้อมูล วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ปรีชา น้อยอำคา หัวภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ . โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติการในแต่ละรายวิชา ให้สามารถเกิดประโยชน์สำหรับนิสิตในการพัฒนาความรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาของรายวิชาในภาคการศึกษาอื่นๆต่อไป


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543