ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภูมิสารสนเทศ มมส. พานิสิตเปิดโลกกว้าง “ทัศนศึกษาสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ”

Example blog post alt

ภูมิสารสนเทศ มมส. พานิสิตเปิดโลกกว้าง “ทัศนศึกษาสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

3 ก.พ. 63 | 271 view

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ทัศนศึกษาสำรวจทรัพยากรธรรมชาติประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทัศนศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง ในระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2563 ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 คน . โดยปีนี้เป็นการศึกษาเส้นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และศึกษาดูงานยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ กรมสืบสวนคดีพิเศษ DSI อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะเสม็ด – หาดทรายแก้ว และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1510