ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

Example blog post alt

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

30 ม.ค. 63 | 156 view

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 เรื่อง “การเป็นผู้ประกอบการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน” โดยได้รับเกียรติจาก PROF DR SUKANLAYA SAWANG (SFHEA) ตำแหน่ง Director of Research and Professor in Entrepreneurship International Centre for Transformational Entrepreneurship, จาก Faculty of Business and Law, Coventry University, UK เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชา entrepreneurship กรณีศึกษา และมีกิจกรรมการนำเสนอไอเดียให้ผู้ร่วมลงทุนจากตัวแทนแต่ละกลุ่ม ณ ห้อง IT - 506 smart classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543