ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1

Example blog post alt

กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

29 ม.ค. 63 | 467 view

กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารราชนครินทร์ (RN)
ทั้งนี้ นิสิตสามารถตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ ได้ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

URL: https://drive.google.com/file/d/1TpfQKiraHVCjFg4t81N-Wd8GXXkJ0ANU/view?usp=sharing" target="_blank">shorturl.at/oqW56


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53