ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1

Example blog post alt

กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

29 ม.ค. 63 | 943 view

กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารราชนครินทร์ (RN) ทั้งนี้ นิสิตสามารถตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ ได้ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

URL: shorturl.at/oqW56


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908