ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. เข้าพบท่านผู้ว่าฯ มหาสารคาม เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นที่การเกษตร

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. เข้าพบท่านผู้ว่าฯ มหาสารคาม เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นที่การเกษตร

โพสโดย

28 ม.ค. 63 | 271 view

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเสนองานในโครงการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการเกษตร โดยมีภาควิชาภูมิสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287