ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส. จัดเต็ม “โละม่าน เล่นมั่น หลังไมค์” เปิดตัวละครใหม่ “Hiddenside อย่าให้ใครรู้” ในเปิดม่านการละคอนฯ 18

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส. จัดเต็ม “โละม่าน เล่นมั่น หลังไมค์” เปิดตัวละครใหม่ “Hiddenside อย่าให้ใครรู้” ในเปิดม่านการละคอนฯ 18

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

28 ม.ค. 63 | 242 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม "เปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 18" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตผ่านกระบวนการสร้างละครเวที ณ ลานศิลปและวัฒนธรรมกลางแจ้ง (เล้าไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน . เปิดม่านการละครนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 18 นี้ได้มีการหยิบนำเอาละครเวทีในอดีตของภาควิชานิเทศศาสตร์กลับมาแสดงอีกครั้ง โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้มีทั้งหมด 3 เรื่องคือเรื่องพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เรื่องนะโมโอเวอร์เลิฟ เรื่องศรีทันดร พร้อมกับเป็นการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของนิเทศศาสตร์เรื่องที่ 18 คือเรื่อง “Hiddenside อย่าให้ใครรู้” ซึ่งมีกำหนดการแสดงในโครงการละครเวทีประจำปีนิเทศศาสตร์ ภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543