ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารเทศ มมส. ยอดบริจาคโลหิตทะลุเป้า

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารเทศ มมส. ยอดบริจาคโลหิตทะลุเป้า

โพสโดย

17 ม.ค. 63 | 203 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณลานชั่น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยในการบริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด 143 คน และได้ยอดโลหิตทั้งหมดรวม 57,200 ซีซี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม เข้ามอบหนังสือขอบคุณแด่คณะวิทยาการสารสนเทศ ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดมา


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287