ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. หารือแนวทางทดสอบมาตรฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. หารือแนวทางทดสอบมาตรฝีมือแรงงานแห่งชาติ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

17 ม.ค. 63 | 179 view

16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอาชีพคอมพิวเตอร์ และกลุ่มอาชีพสาขาภาคบริการ ร่วมกับ นางทานตะวัน เอมี่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม IT-202 คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543