ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิต คณะไอที มมส. ร่วมจัดนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ ในงานวันเด็ก 63

Example blog post alt

นิสิต คณะไอที มมส. ร่วมจัดนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ ในงานวันเด็ก 63

โพสโดย

13 ม.ค. 63 | 286 view

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในนิทรรศการของคณะมีกิจกรรมมากมายจาก นิสิตที่ร่วมกันสร้างความสุขให้น้อง ๆ อาทิ กิจกรรมตัดกระดาษ และนันทนาการจากUniCross Safe Life It MSU Student club ชมรมไอทีอาสาพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน [ITEC] ,กิจกรรมการแสดงละคร จากนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ และกิจกรรมการเป็นผู้ประกาศข่าว จากชมรมสื่อสร้างสรรค์ มมส.


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287