ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิต คณะไอที มมส. ร่วมจัดนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ ในงานวันเด็ก 63

Example blog post alt

นิสิต คณะไอที มมส. ร่วมจัดนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ ในงานวันเด็ก 63

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

13 ม.ค. 63 | 209 view

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในนิทรรศการของคณะมีกิจกรรมมากมายจาก นิสิตที่ร่วมกันสร้างความสุขให้น้อง ๆ อาทิ กิจกรรมตัดกระดาษ และนันทนาการจากUniCross Safe Life It MSU Student club ชมรมไอทีอาสาพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน [ITEC] ,กิจกรรมการแสดงละคร จากนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ และกิจกรรมการเป็นผู้ประกาศข่าว จากชมรมสื่อสร้างสรรค์ มมส.


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543