ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส. ร่วมทำความดีจัดค่าย C4C (Computer for Community: C4C) คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

Example blog post alt

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส. ร่วมทำความดีจัดค่าย C4C (Computer for Community: C4C) คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

13 ม.ค. 63 | 326 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (Computer for Community: C4C) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถนำทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และส่วนรวม ในระหว่าง วันที่ 8–12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด . ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์ นิสิต และนักเรียนร่วมโครงการมากกว่า 100 คน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543