ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 63 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

Example blog post alt

ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 63 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

โพสโดย

13 ม.ค. 63 | 221 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย ณ อาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา . ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังได้กล่าวถึงภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาการสารสนเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ถือโอกาสเดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่รองอธิการบดีฝ่ายอื่น ๆ อีกด้วย


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287