ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศชวนร่วมบริจาคโลหิต

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศชวนร่วมบริจาคโลหิต

โพสโดย

7 ม.ค. 63 | 451 view

คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53