ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สอบสัมภาษณ์ T-CAS 63 รอบ 1 Portfolio

Example blog post alt

สอบสัมภาษณ์ T-CAS 63 รอบ 1 Portfolio

โพสโดย

7 ม.ค. 63 | 915 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดการจัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 รอบ Portfolio (โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ) ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908