ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนถึงวันที่ 24 พย. 2560

Example blog post alt

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนถึงวันที่ 24 พย. 2560

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ธ.ค. 60 | 450 view

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

หากท่านสนใจสมัครเรียนสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgrad.msu.ac.th%2Fadmission%2Findex.php&h=ATPMLtGREZGuUJV6NYSE43ahT75eb8Ru9sai3-hBrznMSZNddLVIncO0CWM4-ykZqBKsLJqm-jzi1aZa6zN8Dmk2e5alQ-0CMdcNmVdvQ9kP5Gde5rkEAikFcOlHi8RMVyDiHjB3RNzzGc0TSE0EAaJgaMYF-VBor4e_ABpqAwSjvlGqRqBEqO0CXjrMfBQzj54JklWcepEuj4vFKZAYF90N9DU_eyN5NwoUASzBB2nrOl19XC2gwdsp1vfJngttXtKRapsvLv0uPr1RLGWq7kPlTmC-C3aH9nxoZe_1" href="https://grad.msu.ac.th/admission/index.php" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://grad.msu.ac.th/admission/index.php">https://grad.msu.ac.th/admission/index.php

สามารถอ่านรายละเอียดของหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่เว็บไซต์ https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fit.it.msu.ac.th%2F%3Fpage_id%3D160&h=ATPg9X_APE6Esd41KW1f53mAUHZyGBnuzLILscm9ZLRCcpUDfz4ZvK8034hZCTnazpUZdlrtNG_1wv4aMBaSi0qV53ZoSX2rr8c1D9Iui6ASP2E28xTPxLpMpshY3rpbxAAlSQPmSmKejhcwfLbFk5IIk3gGHzWujjZ2g-ywjaIBHEwHN0C-M35u9OVd3CPxb63DrjlSnDl3h_8rtIuBD7f1oANdCdd_ivvPnMvr5Ub75hfTMdBE3ZXfSUnqjOAtF0anmgZ6FA_qX6lcS4VVWFTCpxFE3x5eQWQviSrb" href="http://it.it.msu.ac.th/?page_id=160" rel="noopener nofollow" target="_blank">http://it.it.msu.ac.th/?page_id=160">http://it.it.msu.ac.th/?page_id=160


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53