ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. สัมภาษณ์แล้ว "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. สัมภาษณ์แล้ว "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"

โพสโดย

20 ธ.ค. 62 | 229 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ "โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้มากกว่า 50 คน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287