ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมประชุมหารือแนวทางสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่การผลิตภาพยนตร์

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมประชุมหารือแนวทางสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่การผลิตภาพยนตร์

โพสโดย

18 ธ.ค. 62 | 254 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมคณะทีมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม IT-202 คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287