ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แสดงความยินดีกับอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Example blog post alt

แสดงความยินดีกับอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

โพสโดย

18 ธ.ค. 62 | 398 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อนุชิน ฉัตรชินรัตน์ สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy - Information Technology) ณ Murdoch University ประเทศ Australia


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287