ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Example blog post alt

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

โพสโดย

12 ธ.ค. 62 | 550 view

ขอแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย สหพงษ์ ศิษย์เก่าจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287