ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจิตอาสาดีเด่น

Example blog post alt

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจิตอาสาดีเด่น

โพสโดย

12 ธ.ค. 62 | 649 view

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหนึ่งฤทัย หาญณรงค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287