ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจิตอาสาดีเด่น

Example blog post alt

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจิตอาสาดีเด่น

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

12 ธ.ค. 62 | 539 view

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหนึ่งฤทัย หาญณรงค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543