ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมจัดนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์ วันคล้ายวันสถาปนา มมส.

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมจัดนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์ วันคล้ายวันสถาปนา มมส.

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

12 ธ.ค. 62 | 571 view

9 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่าง ๆ ในส่วนของคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านงานบริการวิชาการเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม พร้อมกิจกรรมรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย “กับ “ โครงการ Unicross safe life” จากนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543