ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมจัดนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์ วันคล้ายวันสถาปนา มมส.

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมจัดนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์ วันคล้ายวันสถาปนา มมส.

โพสโดย

12 ธ.ค. 62 | 655 view

9 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่าง ๆ ในส่วนของคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านงานบริการวิชาการเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม พร้อมกิจกรรมรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย “กับ “ โครงการ Unicross safe life” จากนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287