ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ร่วมแสดงความยินดี นิสิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

ร่วมแสดงความยินดี นิสิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

28 พ.ย. 62 | 450 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทรพร ใจอ่อน นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสจบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะวิทยาการสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.89 ประจำปี 2562


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287