ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส. จัด Grand Opening Bludyguard

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส. จัด Grand Opening Bludyguard

โพสโดย

15 พ.ย. 62 | 623 view

14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Grand Opening Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแก้ปัญหา การขับขี่ย้อนศร โดยนํา “น้องบลูดี้” มาติดตั้งเพื่อลดการขับขี่ย้อนศรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็น เครื่องมือสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ขับขี่รถย้อนศรที่ผิดกฎจราจร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศอยู่ต้อนรับ และมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการแสดง Cover Dance เพลงประจำโครงการ มีการอบรม ขับขี่ปลอดภัยจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจํากัด ซึ่งภายในกิจกรรมมีผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก. นายพิสิทฐ์ แก้วศิลา ในนามนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ Bluedyguard ย้อนศรใครไม่เห็นแต่บลูดี้เห็น เต้อ กล่าวว่าโครงการ Bluedyguard ย้อนศรใครไม่เห็นแต่บลูดี้เห็นเด้อ ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนิสิตภาควิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภายใต้โครงการ Toyota Campus Challenge 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจํากัด โดยแผนกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 15 ทีมสุดท้าย จากผู้ส่งแผนงานเข้าประกวดจํานวน 838 แผนงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287