ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉพาะลำดับที่ 1"

Example blog post alt

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉพาะลำดับที่ 1"

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

13 พ.ย. 62 | 208 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง "ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" . นอกจากนี้ยังได้รับความเกียรติจาก ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น โดยคณะวิทยกาสารสนเทศรับโล่รางวัลประเภทหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉพาะลำดับที่ 1 ประจำปี ด้านจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524