ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2562

Example blog post alt

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2562

โพสโดย

8 พ.ย. 62 | 449 view

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศทุกท่าน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง IT - 506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53