ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ นำเสนอ 2 ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

Example blog post alt

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ นำเสนอ 2 ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

7 พ.ย. 62 | 247 view

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP2019) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอมีทั้งหมด 2 เรื่องคือ 1. เรื่อง “Gender Recognition from Facial Images using Local Gradient Feature Descriptor” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ธนันชัย คำเกตุ 2. เรื่อง “Develop the Framework Conception for Hybrid Indoor Navigation for Monitoring inside Building using Quadcopter” โดยวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524