ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผศ.เดชสิทธิ์ พรรษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “JSP Digital Asset Trading System” ณ จังหวัดภูเก็ต

Example blog post alt

ผศ.เดชสิทธิ์ พรรษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “JSP Digital Asset Trading System” ณ จังหวัดภูเก็ต

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

7 พ.ย. 62 | 241 view

ผศ.เดชสิทธิ์ พรรษา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “JSP Digital Asset Trading System” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSED 2019) ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524