ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นายพศิน พละเเสน นิสิต "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2562

Example blog post alt

นายพศิน พละเเสน นิสิต "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2562

โพสโดย

6 พ.ย. 62 | 705 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนายพศิน พละเเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อนฤมิต ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับ "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นี้ด้วยนะคะ


Example blog post alt

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2565

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 พ.ย. 64 | 82