ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่ต้นเงินถวายปัจจัยงานกฐินสามัคคี มมส. 62 ยอด 16,826 บาท

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่ต้นเงินถวายปัจจัยงานกฐินสามัคคี มมส. 62 ยอด 16,826 บาท

โพสโดย

5 พ.ย. 62 | 334 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ ร่วมแห่ต้นเงินถวายปัจจัย พร้อมจัดตั้งโรงทานในงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 16,826 บาท


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287