ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจำปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจำปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร

โพสโดย

1 พ.ย. 62 | 309 view

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับนายอภิชัย สมมุ่ง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจำปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณชวนพิศ พุ่มวัฒนะ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี 2562


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287