ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจำปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจำปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 พ.ย. 62 | 219 view

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับนายอภิชัย สมมุ่ง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจำปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณชวนพิศ พุ่มวัฒนะ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี 2562


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543