ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

Example blog post alt

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ธ.ค. 60 | 405 view

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง” จากการทำงานเป็นทีมด้วยการบูรณาการของนิสิตทุกหลักสูตรทุกโครงการเป้าหมาย คือ การทำงานเพื่อชุมชนและสังคม และความยั่งยืน ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : งานบริการวิชาการ
ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525