ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” by คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด

Example blog post alt

“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” by คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

28 ต.ค. 62 | 272 view

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายพร้อม Work shop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเป็นการแนะแนวในและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสำหรับฝึกงานและสมัครงานหลังจบการศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน . กิจกรรมบรรยายพร้อม Work shop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ได้รับเกียรติคุณปรัชญ์กวิน กิตติเลิศวีรกุล ตำแหน่งนักการตลาดอาวุโส บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการเตรียมความพร้อมการสมัครงาน จะเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การเตรียมข้อมูลเรซูเม่ และช่องทางการหางานผ่านเว็ปไซต์ jobtopgun ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543