ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” by คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด

Example blog post alt

“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” by คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด

โพสโดย

28 ต.ค. 62 | 363 view

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายพร้อม Work shop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเป็นการแนะแนวในและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสำหรับฝึกงานและสมัครงานหลังจบการศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน . กิจกรรมบรรยายพร้อม Work shop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ได้รับเกียรติคุณปรัชญ์กวิน กิตติเลิศวีรกุล ตำแหน่งนักการตลาดอาวุโส บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการเตรียมความพร้อมการสมัครงาน จะเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การเตรียมข้อมูลเรซูเม่ และช่องทางการหางานผ่านเว็ปไซต์ jobtopgun ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287