ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบทุนการศึกษา นิสิตระดับปริญญาเอก

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบทุนการศึกษา นิสิตระดับปริญญาเอก

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 ต.ค. 62 | 368 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 ซึ่งสนับสนุนโดย ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ให้นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน ได้แก่ น.ส.เบญจวรรณ อินทระ และนายพาณิชย์ สุดโคต จำนวนคนละ 30,300 บ.


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543