ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบทุนการศึกษา นิสิตระดับปริญญาเอก

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบทุนการศึกษา นิสิตระดับปริญญาเอก

โพสโดย

11 ต.ค. 62 | 467 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 ซึ่งสนับสนุนโดย ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ให้นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน ได้แก่ น.ส.เบญจวรรณ อินทระ และนายพาณิชย์ สุดโคต จำนวนคนละ 30,300 บ.


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287