ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญชวนเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม

Example blog post alt

ขอเชิญชวนเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 ต.ค. 62 | 412 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 - 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง IT - 401 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรโดย คุณฉัตรพงศ์ สมทิพย์ Senior Copywriter บริษัท GTB Asian รับจำนวนจำกัดค่ะ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525