ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญชวนเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม

Example blog post alt

ขอเชิญชวนเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม

โพสโดย

11 ต.ค. 62 | 451 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 - 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง IT - 401 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรโดย คุณฉัตรพงศ์ สมทิพย์ Senior Copywriter บริษัท GTB Asian รับจำนวนจำกัดค่ะ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53