ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / กิจกรรมบริจาคโลหิต คณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

กิจกรรมบริจาคโลหิต คณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

27 ก.ย. 62 | 583 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณลานชั่น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยในการบริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด 49 คน และได้ยอดโลหิตทั้งหมดรวม 19,600 ซีซี


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287