ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหารสำหรับนิสิต

Example blog post alt

ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหารสำหรับนิสิต

โพสโดย

23 ก.ย. 62 | 472 view

สำหรับน้องๆนิสิตชายทีมีอายุรหะหว่าง 20-26 ปี (เกิด พ.ศ. 2535 - 2542) ที่มีความต้องการจำดำเนินการผ่อนผันการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ให้น้อง ๆ มาดำเนินการภายในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องงานสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิตชั้น 1 ในวันเเละเวลาราชการเท่านั้นนะคะ หากไม่ดำเนินการภายในเวลที่กำหนดจะถือว่าน้อง ๆ สละสิทธิ์ในการผ่อนผันทหารค่ะ โดยน้อง ๆ สามารถอ่านรายละเอียดและเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการที่จำเป็น ได้ตามคำแนะนำในสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53