ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออบรมหลักสูตรระยะสั้น"การประมวลผลภาพด้วยภาษาไพธอนขั้นสูง" แก่บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด

Example blog post alt

ศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออบรมหลักสูตรระยะสั้น"การประมวลผลภาพด้วยภาษาไพธอนขั้นสูง" แก่บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.ย. 62 | 392 view

ศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การประมวลผลภาพด้วยภาษาไพธอนขั้นสูง ให้แก่พนักงานของบริษัทเท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด โดยมี อาจารย์ ดร.จักรกฤษ แสงแก้ว เป็นวิทยากรอบรม ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543