ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชย โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8

Example blog post alt

นิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชย โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.ย. 62 | 937 view

ทีม จีนูนฟิล์ม (G-noon Film ) นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย จากกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “We do volunteer” ทำให้ ด้วยใจ ภายใต้โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8 ในงานรู้คุณแผ่นดินและนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพบก จัดโดยกองทัพบก .โดยกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “We do volunteer” ทำให้ ด้วยใจ มีวุตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการกิจัดกิจกรรมจิตอาสารูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และเกิดความสามัคคี พร้อมตอกย้ำคุณธรรมในจิตใจของคนไทยในเรื่องของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เกิดภาวะผู้นำ และ สร้างเสริมคุณธรรมในจิตใจและสร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525